תנאים

קראו את התנאים החשובים הבאים לפני כל קנייה באתר שלנו

סיכום הזכויות העיקריות שלכם:

על פי חוקי הגנת הצרכן הרלוונטיים בארצכם, מותר לכם לשנות את דעתכם ולקבל החזר מלא עד 14 יום לאחר שקיבלתם את המוצרים שקניתם.

אנו מעוניינים שתהיו מרוצים לגמרי ממזרן Simba שלכם, ולכן 100 לילות הניסיון שאנו מציעים מעניקים לכם את האפשרות לבחון את המזרן למשך 100 לילות החל מיום המסירה. אם לא תהיו מרוצים לגמרי או תשנו את דעתכם תוך 100 יום מקבלת מזרן Simba, נאסוף אותו מכם ללא כל עלות מצדכם, וניתן לכם החזר מלא. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לא להסכים ל-100 לילות ניסיון של כל אדם הקשור ליצרנית/מותג של מזרנים. כמובן ש-100 לילות הניסיון שאנו מעניקים אינם פוגעים בזכויותיכם על פי חוק.

על פי החוקים הרלוונטיים במדינתכם, מוצרים חייבים להיות כפי שתוארו, מתאימים לייעודם ובעלי איכות משביעת רצון. על פי חוק הגנת הצרכן הבריטי מ-2015, במהלך משך החיים הצפוי של המוצר שלכם אתם זכאים לתנאים הבאים:

 • (א) עד 30 יום: אם יש פגם במוצר, תוכלו לקבל החזר.
 • (ב) עד 6 חודשים: אם המוצר לא ניתן לתיקון או להחלפה, אתם זכאים להחזר מלא, ברוב המקרים.
 • (ב) עד 6 חודשים: אם המוצר לא ניתן לתיקון או להחלפה, אתם זכאים להחזר מלא ברוב המקרים. עד 6 שנים: אם המוצר לא החזיק מעמד משך זמן סביר, תהיו זכאים לקבל בחזרה חלק מכספכם.

אם אתם חיים במדינה אחרת, ייתכן שתהיו זכאים לתיקון, להחלפה, להחזר (בנסיבות מסוימות), זאת על פי חוקי הגנת הצרכן של מדינה זו. ייתכן שלוח הזמנים הרלוונטי לקבלת סעדים אלה יהיה שונה מזה התקף בבריטניה. למידע נוסף על מוצרים פגומים, עיינו בסעיף 9 ב'תנאים' אלה [להוסיף קישור].

בנוסף לזכויותיכם על פי חוק בנושא מוצרים פגומים, אנו מעניקים לכם אחריות ל-10 שנים להחלפת מזרן Simba הפגום שלכם. למידע נוסף על האחריות ל-10 שנים, עיינו בסעיף 10 ב'תנאים' אלה [להוסיף קישור].

זה סיכום של חלק מהזכויות העיקריות שלכם: למידע מפורט, עיינו בסעיף האחריות להלן, או, ללקוחות בריטיים.

המידע בתיבת הסיכום הזו מתמצת חלק מהזכויות העיקריות שלכם: הוא לא נועד להחליף את שאר ההסכם הזה, שאותו עליכם לקרוא בקפידה.

החוזה מתאר:

 • את זכויותיכם ואחריותכם על פי חוק
 • את זכויותינו ואחריותנו על פי חוק, וכן
 • מידע חשוב הנדרש על פי חוק

בחוזה זה:

 • "אנו", "אנחנו" או "שלנו" משמעם Simba Sleep Limited, וכן
 • "אתם" או "שלכם" משמעם האדם המשתמש באתר שלנו כדי לקנות מאתנו מוצרים

אם אינכם מבינים דבר כלשהו בחוזה זה ומעוניינים לדבר על כך, פנו אלינו לכתובת:

 • בדוא"ל לכתובת shalom@simbasleep.com, וכן

1. מבוא

1.1 כשאתם קונים מוצרים באתר שלנו, אתם מסכימים שהתנאים האלה, וכל המסמכים המוזכרים בהם, תקפים עבורכם באופן חוקי. כל המסמכים האלה (כולל עקרונות המדיניות בנושא פרטיות, החזרות והחזרים, וכן המידע בנושא משלוח) מהווים חלק מהחוזה ביניכם לבין Simba כאילו נכתבו כאן במלואם.

1.2 תוכלו לקנות מוצרים באתר שלנו רק למטרות שאינן עסקיות. אם ברצונכם לקנות מוצרים עבור העסק שלכם, עליכם לפנות אלינו באחד מאמצעי יצירת הקשר לעיל כדי לדון על כך כעסק לעסק.

2. המידע שאנו מוסרים לכם

2.1 חובה עלינו על פי חוק למסור לכם מידע מהותי מסוים לפני חתימה על חוזה מחייב בינינו לביניכם. אם ברצונכם לעיין במידע מהותי זה:

 • לחצו על 'לחצן המידע המהותי'
 • קראו את דוא"ל האישור (ראו סעיף 3.2.3)
 • פנו אלינו על פי פרטי יצירת הקשר בראש הדף

2.2 המידע המהותי שאנו מוסרים לכם על פי חוק מהווה חלק מהחוזה הזה (כאילו נכתב כאן במלואו).

2.3 אם יהיה עלינו לשנות מידע מהותי כלשהו לאחר שנחתם בינינו לביניכם חוזה מחייב חוקית, נוכל לעשות זאת רק לאחר קבלת הסכמתכם לכך.

3. הזמנת מוצרים מאיתנו

3.1 בהמשך אנו מפרטים כיצד ייחתם חוזה מחייב חוקית בינינו לביניכם.

3.2 אתם מבצעים הזמנה באתר זה. קראו ובדקו את ההזמנה היטב לפני שאתם שולחים אותה. עם זאת, אם יהיה עליכם לתקן טעויות כלשהן, תוכלו לעשות זאת לפני שליחת ההזמנה אלינו.

3.2.1 לאחר שתבצעו את ההזמנה בתום תהליך התשלום המקוון (למשל, כאשר תלחצו על לחצן 'קנה כעת'), אנו נאשר זאת בדוא"ל. זכרו שאישור זה אין משמעו שהזמנתכם התקבלה.

3.2.2 ייתכן ונפנה אליכם כדי לומר לכם שאיננו מקבלים את הזמנתכם. יכולות להיות לכך הסיבות הבאות:

 • (א) המוצרים אינם זמינים
 • (ב) איננו מסוגלים לאשר את התשלום שלכם
 • (ג) אסור לכם לקנות את המוצרים מאיתנו
 • (ד) אסור לנו למכור לכם את המוצרים
 • (ה) הזמנתם יותר מדי מוצרים
 • (ו) אירעה שגיאה בתמחור או בתיאור המוצרים (אם מותר הדבר על פי החוק הרלוונטי)

3.2.3 נקבל את הזמנתכם רק כאשר נשלח אליכם דוא"ל שבו אנו מאשרים זאת (דוא"ל אישור). בשלב זה:

 • (א) ייחתם בינינו לביניכם חוזה מחייב חוקית, וכן
 • (ב) נשלח אליכם את המוצרים

4. הזכות לבטל את החוזה הזה ואת ניסיון 100 הלילות שלנו

4.1 שמורה לכם הזכות לבטל את החוזה תוך 14 יום מבלי לציין כל סיבה לכך. אנו מסכימים להאריך את זכותכם החוקית לבטל את הזמנת מזרן Simba שביצעתם עד ל-100 ימים מבלי לציין כל סיבה לכך.

4.2 תקופת הביטול תפוג בתוך 100 ימים מהיום שבו קיבלתם את המזרן, או, במקרה של מוצרים אחרים, בתוך 14 יום מהיום שבו קיבלתם את המוצרים האלה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לא להסכים ל-100 לילות ניסיון של כל אדם הקשור ליצרנית/מותג של מזרנים.

4.3 כדי לנצל את זכות הביטול שלכם, עליכם להודיע לנו על החלטתכם לבטל את החוזה באופן ברור (למשל, על ידי מכתב שיישלח בדואר, בפקס או בדוא"ל). תוכלו להשתמש בטופס הביטול לדוגמה המופיע בתיבה למטה, אך אין חובה שתעשו כן.

טופס ביטול

אל: Simba Sleep Ltd, Mezzanine, Southside, 105 Victoria Street, London SW1E 6QT או אל: hello@simbasleep.com]:

אני/אנו [] מודיע/ים בזאת על כך [] שאני/אנו מבטל/ים את [] חוזה המכירה שלי/שלנו בנוגע למוצרים הבאים[]/אספקת השירותים הבאים [],
שהוזמנו בתאריך []/התקבלו בתאריך [],
שם הלקוח/ות,
כתובת הלקוח/ות*

חתימת הלקוח/ות (רק אם הטופס הזה הודפס ונשלח בדואר),

תאריך
[*] מחק את המיותר

4.4 עם קבלת בקשה מכם להחזיר את המזרן על פי מדיניות ההחזרה לאחר 100 לילות, Simba עשויה לבקש מכם תצלומים המראים את משטח השינה ואת צדי המזרן. מטרת תצלומים אלה היא רק לאפשר את איסוף המזרן בהקדם האפשרי. אם לא תעבירו לנו את התצלומים האלה, לא תהיה לכך השפעה על זכויותיכם תחת מדיניות ההחזרה לאחר 100 לילות, אך הדבר עלול לגרום לעיכוב באיסוף המזרן.

4.5 כדי לעמוד בדדליין הביטול, מספיק שתשלחו את הודעת הביטול שלכם לפני תום תקופת הביטול.

5. השפעת הביטול

5.1 אם תבטלו חוזה זה, נחזיר לכם את כל התשלומים שקיבלנו מכם, כולל עלויות המשלוח (למעט עלויות נוספות שמקורן בהחלטתכם לבחור בסוג משלוח שונה מאשר סוג המשלוח הסטנדרטי הזול ביותר שאנו מציעים).

5.2 נבצע את ההחזר ללא עיכוב מיותר:

5.2.1 לא יאוחר מ-14 יום לאחר התאריך שבו נקבל את המוצרים שהחזרתם לנו, או

5.2.2 (אם מוקדם יותר) לא יאוחר מ-14 יום לאחר התאריך שבו סיפקתם לנו ראיות לכך שהחזרתם את המוצרים, או

5.2.3 אם לא סופקו לכם כל מוצרים, לא יאוחר מ-14 יום לאחר התאריך שבו הודעתם לנו על החלטתכם לבטל את החוזה.

5.3 אנו נבצע את ההחזר באותה שיטת תשלום שבה השתמשתם לביצוע העסקה המקורית, אלא אם כן תסכימו באופן מפורש לשיטה אחרת. בכל מקרה, לא יחולו עליכם כל עלויות כתוצאה מביצוע החזר זה.

5.4 אם קיבלתם מוצרים, נאסוף אותם ללא עיכוב מיותר, ובכל מקרה, לא יאוחר מ-14 יום מהתאריך שבו הודעתם לנו על ביטול חוזה זה.

6. משלוח

6.1 המשלוח הסטנדרטי של מזרן Simba נעשה ללא תשלום בבריטניה, צרפת, גרמניה, איטליה, ספרד והולנד.

6.2 אנו משתמשים ב-Aeroflex לשליחת המוצרים שלנו. אם ברצונכם לעיין באפשרויות המשלוח שלכם, בקרו בדף 'משלוחים והחזרות' לפני ביצוע ההזמנה.

6.3 חלון הזמן המשוער (תאריך ושעה) למסירת המוצרים יופיע בדוא"ל האישור (ראו סעיף 3.2.3).

6.4 אם יקרה משהו:

 • (א) הנמצא מחוץ לשליטתנו, וכן
 • (ב) המשפיע על תאריך המסירה המשוער,

נודיע לכם על תאריך משוער מתוקן למסירת המוצרים.

6.5 המוצרים ייחשבו כאילו נמסרו לכם החל מהרגע שבו נמסור אותם לכתובת שמסרתם לנו בזמן תהליך ההזמנה המקוון. אם ברצונכם לבקש שהמסירה תיעשה לכתובת אחרת, עליכם להודיע לנו על כך בדוא"ל או בטלפון.

6.6 המסירה תיעשה מעבר לסף הדלת של הדירה/בית הנמצאים בכתובת המשלוח. אם, על פי בקשתכם, המוצרים יילקחו למיקום שונה בתוך הנכס בעת המסירה, אזי לא אנחנו ולא קבלן צד ג' שלנו נישא באחריות כלשהי על נזק העלול להיגרם לאביזרים הקבועים, לריהוט או למבנה של הנכס (במידה האפשרית על פי החוק הרלוונטי).

6.7 הנהג לא יבקש לראות כל מסמך זיהוי וגם לא יוודא שהאדם המקבל את המסירה הוא את/ה או אדם שהוסמך על ידכם לקבל את המוצרים.

6.8 אלא אם הסכמנו על סידור שונה, אם לא נוכל למסור את המוצרים תוך 30 יום:

 • (א) נדווח לכם על כך
 • (ב) נבטל את ההזמנה, וכן
 • (ג) ניתן לכם החזר

6.9 אם אין מישהו שיהיה זמין לקבלת המשלוח, פנו אלינו על פי פרטי יצירת הקשר בראש הדף.

6.10 לאחר המסירה, המוצרים יהיו באחריותכם. במילים אחרות, כל סיכון הטמון במוצרים מועבר אליכם ברגע שתקבלו אותם לידיכם.

6.11 אתם נושאים באחריות לאריזה ולמסירת המזרן לגורם צד ג' שאנו נמנה כדי לבצע איסוף עבורנו.

7. תשלום

7.1 אנו מקבלים תשלומים בכרטיסי אשראי, בכרטיסי חיוב וב-PayPal. איננו מקבלים תשלומים במזומן.

7.2 נעשה את כל שביכולתנו, ובמידה סבירה, כדי לוודא שכל הפרטים שתמסרו לנו בעת ביצוע התשלום על המוצרים יהיו מאובטחים, זאת על ידי שימוש במנגנון תשלום מאובטח ומוצפן. עם זאת, אם לא תהיה כל רשלנות כלשהי מצדנו, לא נהיה אחראים מבחינה חוקית על כל הפסד שייגרם לכם במקרה שצד ג' כלשהו ישיג גישה לא-מורשית לפרטים שמסרתם לנו.

7.3 כרטיס האשראי או החיוב שלכם יחויב רק במועד ביצוע ההזמנה. אם לא נוכל לספק לכם את המוצרים שהזמנתם, אך כבר שילמתם עליהם, נחזיר לכם את התשלום בהקדם האפשרי, ובכל מקרה תוך [5] ימים.

7.4 כל התשלומים שבוצעו בכרטיס אשראי או בכרטיס חיוב חייבים באישור מנפיקת הכרטיס.

7.5 אם התשלום שלכם עדיין לא הגיע לידינו אך כבר קיבלתם את המוצרים:

(א) עליכם לשלם על המוצרים האלה תוך 14 יום, או (ב) להחזיר אותם אלינו בהקדם האפשרי. במקרה זה, עליכם להחזיק את המוצרים ברשותכם, לטפל בהם טיפול סביר (כולל הקפדה על מילוי כל ההוראות במדריכים שקיבלתם עם המוצרים) ולא להשתמש בהם לפני החזרתם אלינו.

7.6 אם לא תחזירו את המוצרים (במקרה שלא שילמתם עליהם), נאסוף אותם מכם על חשבונכם. ננסה ליצור אתכם קשר כדי להודיע לכם על כוונתנו זו.

7.7 דבר בסעיפים אלה לא ישפיע על זכויותיכם החוקיות לבטל את החוזה במהלך תקופת 'הצינון' המצוינת בסעיפים 4 ו-5.

7.8 מחיר המוצרים:

 • (א) המחירים הינם בש"ח (₪);
 • (ב) כולל מע"מ (או מסים רלוונטיים אחרים) בשיעור המתאים;
 • (ג) כולל את עלות המשלוח הסטנדרטי; וכן
 • (ד) לא כולל את העלות של משלוח מיוחד של המוצרים (אם ברצונכם לדאוג למשלוח מיוחד, עיינו בפרטים המופיעים בדף השאלות הנפוצות באתר לפני ביצוע ההזמנה).

8. אופי המוצרים

8.1 אתם נהנים ממספר זכויות חוקיות (הידועות גם כ'זכויות על פי חוק'), למשל, שהמוצרים:

 • (א) הם באיכות משביעת-רצון
 • (ב) מתאימים לייעודם
 • (ג) תואמים את התיאור, הדגימה או הדגם, וכן
 • (ד) הותקנו כראוי (במידה ונתקין מוצרים כלשהם)

8.2 עלינו לספק לכם מוצרים התואמים את זכויותיכם על פי חוק.

8.3 כל המוצרים שיימכרו:

 • (א) במחיר הנחה
 • (ב) כעודפים
 • (ג) כסוג ב'

יזוהו ויימכרו ככאלה. בדקו שהם בעלי איכות משביעת-רצון לשימוש המיועד בהם.

9. מוצרים פגומים

9.1 זכויותיכם החוקיות (הידועות גם כ'זכויות על פי חוק') הוגדרו בראש חוזה זה. הן מהוות סיכום של הזכויות העיקריות שלכם. למידע מפורט על זכויותיכם ועל מה שתוכלו לצפות מאתנו, אנא:

(ב) בקרו באתר שלנו: בדף השאלות הנפוצות
(ב) פנו אלינו על פי פרטי יצירת הקשר בראש הדף, או

9.2 אין בחוזה זה דבר שיפגע בזכויותיכם על פי חוק. ייתכן גם שיהיו לכם זכויות נוספות על פי חוק.

9.3 פנו אלינו על פי פרטי יצירת הקשר בראש הדף אם ברצונכם:

 • (א) שנתקן את המוצרים
 • (ב) שנחליף את המוצרים
 • (ג) לקבל הנחה במחיר
 • (ד) לקבל החזר

10. האחריות שלנו ל-10 שנים

10.1 Simba תחליף כל מזרן פגום תחת האחריות שהיא מציעה ל-10 שנים. אחריות זו אינה משפיעה על זכויותיכם החוקיות בנוגע למוצרים פגומים כמתואר בסעיף 9 לעיל, ומהווה תוספת להם.

10.2 אחריות זו חלה על מזרני Simba בלבד ולא על אף מוצר אחר.

10.3 אחריות זו תחדל להיות תקפה אם לא טיפלתם טיפול סביר במזרן Simba שלכם.

10.4 אחריות זו לא תחול במקרים של בלאי הנובע מהתיישנות רגילה; של נזק כתוצאה מתאונה או שימוש לרעה; או כאשר המזרן מלוכלך או לא היגייני. היא לא תחול במקרה שנגרמה חבלה לכיסוי הסגור על ידי רוכסן של המזרן, או שהחותמת נשברה.

10.5 יש להגיש כל תביעה המבוססת על אחריות זו תוך 30 יום מהמועד שבו גיליתם את הפגם (או שהייתם אמורים לגלותו).

10.6 אם תשנו או תתקנו את המזרן לפני קבלת אישור מראש בכתב מאתנו, אחריות זו לא תכסה את המזרן שלכם.

10.7 עם קבלת בקשה מכם להחזיר את המזרן תחת האחריות או תחת כל חוק או תקנה המאפשרים החלפה של מוצרים פגומים או החזר עבורם, Simba תבקש מכם תצלומים המראים את כל משטח השינה של המזרן ואת כל הפגמים שניתן לראותם. תצלומים אלה יסייעו לנו להחליט אם יש צורך בהחלפת המזרן. ל-Simba תישמר זכות ההחלטה הבלעדית אם המזרן פגום ואם הוא עומד בתנאי האחריות. אם לא תעבירו לנו את התצלומים האלה של הפגמים, הדבר עלול לגרום לעיכוב בהחלפת המזרן או לאי החלפתו כלל.

11. סיום החוזה

11.1 במקרה שחוזה זה יסתיים (במידה האפשרית על פי החוק הרלוונטי), לא ישפיע הדבר על זכותנו לקבל כספים שאתם חייבים לנו על פי החוזה. 

11.2 ביחס ללקוחות שאינם בגרמניה, למעט האחריות החוקית שלא נוכל להחריגה על פי חוק (כגון מוות או פציעה), אין אנו אחראים מבחינה חוקית לשום נזק כמפורט להלן:

 • (א) הפסדים:
 • (א1) שלא יכולנו ולא יכולתם לחזותם בעת החתימה על החוזה
 • (א2) שלא נגרמו עקב הפרה מצדנו
 • (ב) הפסדים עסקיים
 • (ג) הפסדים שלא נגרמו לצרכנים

11.3 ביחס ללקוחות בגרמניה, אנו מקבלים אחריות על נזקים שנגרמו על ידינו, נציגינו החוקיים, עובדינו או סוכנינו כמצוין להלן:

 • (א) בסכום לא מוגבל במקרה של רשלנות מכוונת או פושעת, וכן (ללא קשר למידת האשמה) במקרה של מוות, פציעה או פגיעה בריאותית, ובמקרה של אחריות וחבות החלות תחת החוק הגרמני בנושא אחריות על מוצרים; וכן
 • (ב) במקרה של רשלנות מועטה, האחריות מוגבלת לנזקים האופייניים שניתן היה לצפותם מראש במועד החתימה על החוזה.

12. מחלוקות

12.1 ננסה לפתור כל מחלוקת שתהא לנו אתכם במהירות וביעילות.

12.2 אם אינכם מרוצים:

 • (א) מהמוצרים
 • (ב) מהשירות שלנו
 • (ג) מכל עניין אחר

אנא פנו אלינו בהקדם האפשרי.

12.3 אם לא נוכל לפתור מחלוקת בינינו באמצעות הנוהל הפנימי שלנו לטיפול בתלונות:

(א) נודיע לכם על כך שאין אנו מסוגלים לפתור את המחלוקת בינינו, וכן
(ב) נמסור לכם פרטים כנדרש על פי חוק אודות הגורם החלופי האחראי מטעמנו על פתרון מחלוקות. תוכלו גם להשתמש בפלטפורמה המקוונת לפתרון מחלוקות בכתובת https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=EN.

12.4 תנאים אלה כפופים לחוקי אנגליה, ובתי הדין באנגליה הם שידונו בכל מחלוקת שתתעורר בינינו לביניכם בהקשר לחוזה זה. עם זאת, אם אינכם מתגוררים באנגליה, תוכלו להגיש תביעה בבתי הדין של המדינה שבה אתם מתגוררים תחת החוקים הרלוונטיים של אותה מדינה.

13. זכויות צד ג'

לאף אחד, למעט אלה שהם צד לחוזה זה, לא תהיה זכות כלשהי לאכוף את התנאי החוזה הזה.

הערה
Simba ו-Hybrid הם סימנים מסחריים רשומים של Simba Sleep Limited