Simba

סימבה כבר לא מקבלת הזמנות ולא פועלת בישראל.

אם קנית מאיתנו מוצר וברצונך להחזיר אותו, להגיש תביעה במסגרת האחריות או אם יש לך שאלות נוספות, ניתן ליצור איתנו קשר באמצעות לחצן התמיכה להלן.

סימבה פועלת כיום בבריטניה, בצרפת ובקנדה